Sbormistryně:   Mgr.Eva Steinbachová

Pěvecký sbor Jirkovské seniorky existuje od roku 2001 a za tu dobu uskutečnil více než stovku svých veřejných vystoupení, nejen v Jirkově, ale v rámci celého Ústeckého kraje. 

  V roce 2012 byl  sbor oceněn za dobrovolnickou činnost. Rok 2012 byl vyhlášen Evropskou unií ROKEM DOBROVOLNÍKŮ. Ocenění členky sboru přebíraly z rukou význačných osobností na Ministerstvu práce a sociálních věcí v Praze. Dostaly  diplomy a medaile.

 Posláním Jirkovských seniorek je předávat radost ze zpěvu širokému okolí a ukázat tak ostatním, že zpěv je lékem proti starostem. Sbor navštěvuje nejčastěji pobytová zařízení pro seniory v rámci kraje. 

 V současné době má sbor 24 členů, sbormistryní je Mgr. Eva Steinbachová.

Svoji činnost rozvíjí sbor při Klubu aktivních seniorů Jirkov.

                   Přidejte se k nám!


                                      zkoušíme: 

               každé pondělí od 14.00 do 15.30 hodin

               na adrese Jirkov, Chomutovská č.p.409

                     v sídle Klubu aktivních seniorů